Përfundon me sukses Programi i Formimit Pedagogjik-Psikologjik i Lektorëve të Rinj, UT “Bazat e Mësimdhënies në Arsimin e Lartë” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Përfundon me sukses Programi i Formimit Pedagogjik-Psikologjik i Lektorëve të Rinj, UT “Bazat e Mësimdhënies në Arsimin e Lartë”

Një kulmim emocionues i përfundimit të programit të përgatitjes psiko-pedagogjike për pedagogët e rinj të Universitetit të Tiranës, duke shfaqur teknikat e tyre novatore të mësimdhënies përmes shtatë prezantimeve shumë interesante, të udhëhequr nga mentorët, që ishin dhe trajnerët e këtij programi, kryesisht nga Departamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Sociale. Veprimtaria, e zhvilluar në praninë e nderuar të Rektorit të universitetit dhe e Dekanëve të disa Fakulteteve, ishte një dëshmi e përkushtimit të institucionit për të ushqyer pedagogë të jashtëzakonshëm.

Dita filloi me prezantimin e Rektorit, Prof. Dr. Artan Hoxha, i cili shpalosi vizionin e Universitetit të Tiranës në përmirësimin e vazhdueshëm të mësimdhënies në Universitetin që ai drejton, e më pas vazhdoi me fjalën përshëndetëse të Prof. Laura Baecher nga universiteti Hunter College, New York dhe një gur themeli për këtë program, mbështetur nga Programi i Bursave Fulbright Scholar të Departamentit Amerikan të Shtetit. Prezantuesit shpalosën qasjet e tyre për të nxitur mjedise angazhuese dhe ndërvepruese në klasë. 

Çdo prezantim ofroi një perspektivë unike, duke e lënë audiencën të mahnitur dhe të frymëzuar nga pasuria e ideve të paraqitura.

Ndërsa prezantimet përfunduan, pjesëmarrësit u pajisën me Certifikatë me kredite në një sallë që gumëzhinte nga entuziazmi dhe shkëmbimi intelektual. Aktiviteti la gjurmë të pashlyeshme tek të gjithë të pranishmit, duke riafirmuar përkushtimin e Universitetit të Tiranës për të ofruar një përvojë të jashtëzakonshme arsimore për studentët e tij. 

Finalizimi i përgatitjes psiko-pedagogjike përfaqësoi një moment historik të rëndësishëm, duke shënuar fillimin e një epoke të re të praktikave mësimore dinamike dhe studentore në qendër të universitetit.