Përqasje  në metaforizmin në emërtimet e pjesëve të trupit të njeriut në anglisht dhe shqip – UNIVERSITETI I TIRANËS

Përqasje  në metaforizmin në emërtimet e pjesëve të trupit të njeriut në anglisht dhe shqip