PËRSHTATJA E KAPITALIT HUMAN NDAJ NDRYSHIMEVE TEKNOLOGJIKE NË SHQIPËRI – UNIVERSITETI I TIRANËS

PËRSHTATJA E KAPITALIT HUMAN NDAJ NDRYSHIMEVE TEKNOLOGJIKE NË SHQIPËRI