Personaliteti dhe Sjellja Politike, - P&SP - UNIVERSITETI I TIRANËS

Personaliteti dhe Sjellja Politike, – P&SP

 

 

 

 

 

Titulli: Personaliteti dhe Sjellja Politike, – P&SP
Referenca: Vendim Nr. 2., datë 03.02.2021, të Bordit të Administrimit të AKKSHI
Roli i UT-së: Partner
Kohëzgjatja: 2021-2022
Programi: AKKSHI në kuadër të të bashkëpunimit shkencor Shqipëri- Kosovë
Përshkrimi: Projekti synon të ndërtojë një seri hipotezash për ndikimin e trajtave të personalitetit në sjelljen politike/ shoqërore dhe t’i testojë ato me të dhëna të mbledhura në Shqipëri dhe Kosovë, me pyetje të ndërtuara posaçërisht për të matur sa më ngushtë dhe drejtëpërdrejtë sjelljen e interesuar