POLIFORMIZMI GJENETIK I SISTEMIT HLA NË POPULLATËN SHQIPTARE DHE ROLI I KËTIJ SISTEMI NË REALIZIMIN E ALOTRANSPLANTEVE - UNIVERSITETI I TIRANËS

POLIFORMIZMI GJENETIK I SISTEMIT HLA NË POPULLATËN SHQIPTARE DHE ROLI I KËTIJ SISTEMI NË REALIZIMIN E ALOTRANSPLANTEVE