Portretizimi i vajzave dhe grave në media dhe në politikë  në Kosovë për periudhën 2000-2014 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Portretizimi i vajzave dhe grave në media dhe në politikë  në Kosovë për periudhën 2000-2014