PREFEKTURA E DURRËSIT VITET 1912-1924 – UNIVERSITETI I TIRANËS

PREFEKTURA E DURRËSIT VITET 1912-1924