Problemet e një grupi të popullsisë që quhen “Muhaxhirë” dhe banojnë midis Shijakut dhe Durrësit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Problemet e një grupi të popullsisë që quhen “Muhaxhirë” dhe banojnë midis Shijakut dhe Durrësit