Qendra e Inovacionit dhe Sipërmarrjes në Marketing – Turizëm - UNIVERSITETI I TIRANËS

Qendra e Inovacionit dhe Sipërmarrjes në Marketing – Turizëm

Qendra e Inovacionit dhe Sipërmarrjes në Marketing – Turizëm

Në kuadër të projektit BLUEWBC të financuar nga programi Erasmus+ i Bashkimit Evropian, departamenti Marketing-Turizëm, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës inauguron“Qendrën e Inovacionit dhe Sipërmarrjes në Marketing – Turizëm”

Kjo qender me teknologji dhe infrastrukturë moderne ka si qëllim:

  • Krijimin e një mjedisi mbështetës për bashkëpunim ndërmjet universitetit, sektorit privat dhe atij publik;
  • Përmirësimin e kërkimit shkencor dhe nivelit të mësimdhënies;
  • Aplikimin e njohurive teorike në praktikë nga ana e studentëve si dhe zhvillimin e aftësive sipërmarrëse dhe inovative të studentëve.

Pjesëmarrës në këtë event ishin:

  • Prof. Dr. Artan Hoxha, Rektor i Universitetit të Tiranës;
  • Prof. Dr. Dhori Kule, Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës;
  • Z. Arnfinn Oksavik, Përfaqësues i liderit të projektit, Universiteti i Norvegjisë së Shkencave dhe Teknologjisë;
  • Dr. Danilo Nikoli?, Universiteti i Malit të Zi;
  • Z. Alexandros Kosenas, CEO, kompania Neptun pjesë e grupit Balfin.