Regional Call for Fellowship Applications - Thirrje Rajonale për Aplikime për Bursë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Regional Call for Fellowship Applications – Thirrje Rajonale për Aplikime për Bursë

Rrjeti Rajonal i Qendrave për Studime të Avancuara në Evropën Juglindore (RECAS) hap thirrjen për aplikime!

Bursa e ardhshme Rajonale do të stimulojë pjesëmarrësit për të ndërmarrë dhe prezantuar kërkimet e tyre në qendrat rajonale të Evropës Juglindore, duke kontribuuar në rritjen e rrjetit të akademikëve që angazhohen në Evropën Juglindore. Studentët do të përfitojnë nga mbështetja e ofruar në Universitetet e Rijekës dhe Beogradit, me bashkë-pritës në Universitetet e Shkupit, Sarajevës, Lubjanës, Prishtinës, Tiranës ose Podgoricës, sipas zgjedhjes së tyre. Secili pjesëmarrës do të ketë mundësinë të kalojë deri në katër javë duke punuar në projektin e tij kërkimor në një universitet partner, të lidhet me studiues të tjerë dhe komunitete kërkimore brenda fushës së tij, të kryejë mbledhjen e të dhënave dhe/ose të marrë përvojë me një metodë të veçantë kërkimi.

Për më shumë informacion referohuni linkut: https://cas.uniri.hr/regional-call-for-fellowship-applications/

Afati i aplikimit: 5 Tetor 2023 Aplikimi kryhet online në linkun: https://cas.uniri.hr/application-form-2/

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!