Rektorati - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rektorati

Rektorati i Universitetit të Tiranës  përbëhet nga:

 

Rektor, Prof. Dr. Artan HOXHA
Jetëshkrim i shkurtër

 

Zëvendësrektor për anën mësimore, Prof. Dr. Anila PAPARISTO
Jetëshkrim i shkurtër

 

Zëvendësrektor për anën kërkimore-shkencore, Prof. Asoc. Dr. Bernard DOSTI
Jetëshkrim i shkurtër
 
Administrator, z. Skerdi DAFA
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë, Prof. Asoc. Dr. Ilir RUSI
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Dr. Dhori KULE
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të Historisë dhe i Filologjisë, Prof. Dr. Sabri LAÇI
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Prof. Dr. Spiro DRUSHKU
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Prof. Dr. Esmeralda KROMIDHA
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale, Prof. Dr. Edmond RAPTI
Jetëshkrim i shkurtër
 

 

 

 

 

Arkiva: Rektorati 2016-2020