Rektorati 2016-2020 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rektorati 2016-2020

Rektorati i Universitetit të Tiranës  përbëhet nga:

 

Rektor, Prof. Dr. Mynyr KONI
Zëvendësrektor për anën mësimore, Prof. Asoc. Dr. Bernard DOSTI
Zëvendësrektor për anën kërkimore-shkencore, PhD. Gentiana KERA
Administrator, z. Skerdi DAFA
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë, Prof. Dr. Artan HOXHA
Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, Prof. Dr. Dhori KULE
Dekan i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Prof. Dr. Artan SULA
Dekan i Fakultetit të Historisë dhe i Filologjisë, Prof. Dr. Sabri LAÇI
Dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Prof. Dr. Spiro DRUSHKU
Dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale, Prof. Dr. Edmond RAPTI