Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr Koni priti në një vizitë zyrtare profesorë nga Universiteti i Studimeve të Torinos - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr Koni priti në një vizitë zyrtare profesorë nga Universiteti i Studimeve të Torinos

Sot më datë 15 maj 2019, Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr Koni priti në një vizitë zyrtare profesorSot më datë 15 maj 2019, Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr Koni priti në një vizitë zyrtare profesorë nga Universiteti i Studimeve të Torinos.

Në këtë takim ishin të pranishëm Prof. Francesco Panero, Prof. Enrico Lusso dhe Prof. Marco Navarino, profesorë të Gjuhës dhe Literaturës së Huaj dhe Kulturës Moderne në Universitetin e Torinos. Gjithashtu në takim mori pjesë edhe Dr. Albana Shijaku, zv/Dekane e Fakultetit të Gjuhëvë të Huaja,

Universiteti i Tiranës ka një bashkëpunim shumë të frytshëm me Universitetin e Studimeve të Torinos në kuadër të Programit Erasmus + dhe takimi i sotëm kishte si qëllim intesifikimin e marrëdhënieve midis dy universiteteve. Nga pala italiane u propozuar që midis dy universiteteve të zhvillohet një program i përbashkët në ciklin e dytë të studimi Master i Shkencave në “Gjuhë për zhvillimin turistik dhe të territorit”. Studentët shqiptarë dhe italianë që do të ndjekin këtë program do të kenë mundësi që një vit të studimeve të tyre ta kryejnë në Universitetin e Tiranës dhe vitin tjetër në Universitetin e Torinos. Në përfundim të studimeve studentët do të pajisen me dy diploma të lëshuara respektivitsht nga të dyja universitetet.

Në fjalën e tij, Rektori Prof. Dr. Mynyr Koni falenderoi profesorët italiantë për krijimin dhe zhvillimin e një programi master të përbashkët midis dy universiteteve dhe shprehu gadishmërinë e tij të plotë që ky propozim të bëhet sa më shpejt realitet. Rektori theksoi se do të kryente të gjitha përpjektet e mundshme që ky projekt të vihej në jetë dhe se do të kishte të gjithë mbështetjen e tij maksimale.

Gjithashtu në takimi u diskutuan edhe çështjet teknike që duhet të kryhen për hapjen e këtij masteri të përbashkët.

Duke u nisur nga bashkëpunimi i shkëlqyer të egziston midis dy univeristeteve porfesorët italiale përcollën ftesën e Rektorit të Universitetit të Studimeve të Torinos që Prof. Dr. Mynyr Koni të zhvillojë një vizitë zyrtare në këtë universitet dhe Rektori Koni e pranoi me kënaqësi ftesën.ë nga Universiteti i Studimeve të Torinos.

Në këtë takim ishin të pranishëm Prof. Francesco Panero, Prof. Enrico Lusso dhe Prof. Marco Navarino, profesorë të Gjuhës dhe Literaturës së Huaj dhe Kulturës Moderne në Universitetin e Torinos. Gjithashtu në takim mori pjesë edhe Dr. Albana Shijaku, zv/Dekane e Fakultetit të Gjuhëvë të Huaja,

Universiteti i Tiranës ka një bashkëpunim shumë të frytshëm me Universitetin e Studimeve të Torinos në kuadër të Programit Erasmus + dhe takimi i sotëm kishte si qëllim intesifikimin e marrëdhënieve midis dy universiteteve. Nga pala italiane u propozuar që midis dy universiteteve të zhvillohet një program i përbashkët në ciklin e dytë të studimi Master i Shkencave në “Gjuhë për zhvillimin turistik dhe të territorit”. Studentët shqiptarë dhe italianë që do të ndjekin këtë program do të kenë mundësi që një vit të studimeve të tyre ta kryejnë në Universitetin e Tiranës dhe vitin tjetër në Universitetin e Torinos. Në përfundim të studimeve studentët do të pajisen me dy diploma të lëshuara respektivitsht nga të dyja universitetet.

Në fjalën e tij, Rektori Prof. Dr. Mynyr Koni falenderoi profesorët italiantë për krijimin dhe zhvillimin e një programi master të përbashkët midis dy universiteteve dhe shprehu gadishmërinë e tij të plotë që ky propozim të bëhet sa më shpejt realitet. Rektori theksoi se do të kryente të gjitha përpjektet e mundshme që ky projekt të vihej në jetë dhe se do të kishte të gjithë mbështetjen e tij maksimale.

Gjithashtu në takimi u diskutuan edhe çështjet teknike që duhet të kryhen për hapjen e këtij masteri të përbashkët.

Duke u nisur nga bashkëpunimi i shkëlqyer të egziston midis dy univeristeteve porfesorët italiale përcollën ftesën e Rektorit të Universitetit të Studimeve të Torinos që Prof. Dr. Mynyr Koni të zhvillojë një vizitë zyrtare në këtë universitet dhe Rektori Koni e pranoi me kënaqësi ftesën.