Rektori i UT, Prof. Dr. Artan Hoxha, zhvilloi një takim me stafin akademik të Departamentit te Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare në UT, për të diskutuar rreth planeve për katër vjeçarin e ardhshëm. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rektori i UT, Prof. Dr. Artan Hoxha, zhvilloi një takim me stafin akademik të Departamentit te Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare në UT, për të diskutuar rreth planeve për katër vjeçarin e ardhshëm.

Rektori i UT, Prof. Dr. Artan Hoxha, zhvilloi një takim me stafin akademik të Departamentit te Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare në UT, për të diskutuar rreth planeve për katër vjeçarin e ardhshëm.

 

Rektori theksoi se ky Departament është unik dhe i plotësuar me staf akademik të kualifikuar, si edhe me një program ekstrakurrikular. 

 

Në UT sportet janë futur si program ekstrakurrikular apo me zgjedhje dhe rektori theksoi se ajo që duam është ta motivojmë më shumë universitetin të ketë një program më të qëndrueshëm sa i përket edukimit fizik.

 

Qëllimi final është që të rritet dëshira e studentit për edukimin fizik si në aspektin mësimor ashtu edhe nëpërmjet aktiviteteve sportive, për ti afruar më shumë pasi sporti është levizje, është edukatë dhe kulturë.