ROLI DREJTUES I GRAVE NË POLITIKË PËRBALLË SFIDAVE TË BARAZISË GJINORE NË EUROPËN JUGLINDORE, REALITETI DHE VLERËSIMI I NEVOJAVE PËR POLITIKA TË REJA - UNIVERSITETI I TIRANËS

ROLI DREJTUES I GRAVE NË POLITIKË PËRBALLË SFIDAVE TË BARAZISË GJINORE NË EUROPËN JUGLINDORE, REALITETI DHE VLERËSIMI I NEVOJAVE PËR POLITIKA TË REJA