Ndryshimi social përmes medias Roli i audiencës në përcaktimin dhe interpretimin e programeve televizive – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ndryshimi social përmes medias Roli i audiencës në përcaktimin dhe interpretimin e programeve televizive