Roli i gjuhës angleze në formimin e terminologjisë së inxhinierisë së telekomunikacionit dhe terminologjisë së telemetrisë. Përqasje në gjuhën shqipe, frënge dhe italiane - UNIVERSITETI I TIRANËS

Roli i gjuhës angleze në formimin e terminologjisë së inxhinierisë së telekomunikacionit dhe terminologjisë së telemetrisë. Përqasje në gjuhën shqipe, frënge dhe italiane