Roli i infrastrukturës digjitale në përmirësimin e planifikimit, menaxhimit urban dhe zhvillimit ekonomik. (Rast studimi: Bashkia e Vlorës) - UNIVERSITETI I TIRANËS

Roli i infrastrukturës digjitale në përmirësimin e planifikimit, menaxhimit urban dhe zhvillimit ekonomik. (Rast studimi: Bashkia e Vlorës)