RRETH RELATIVIZMIT GJUHËSOR NË FORMIMET PARASHTESORE NË GJUHËN SHQIPE DHE ANGLEZE