Rrjeti i Universiteteve Europiane ka hapur thirrjen për aplikim për pjesëmarrje në seminarin me temë “Transformimin Digjital” për personelin e universiteteve, i cili do të organizohet nga Universiteti Aristotel i Selanikut, Greqi, më 10 Mars 2023. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Rrjeti i Universiteteve Europiane ka hapur thirrjen për aplikim për pjesëmarrje në seminarin me temë “Transformimin Digjital” për personelin e universiteteve, i cili do të organizohet nga Universiteti Aristotel i Selanikut, Greqi, më 10 Mars 2023.

Rrjeti i Universiteteve Europiane ka hapur thirrjen për aplikim për pjesëmarrje në seminarin me temë “Transformimin Digjital” për personelin e universiteteve, i cili do të organizohet nga Universiteti Aristotel i Selanikut, Greqi, më 10 Mars 2023. 

Personeli i cili merret me Digjitalizimin në institucion është i ftuar të aplikojë. 

Për më shumë informacion dhe për të aplikuar referohuni linkut: 

https://eua.eu/events/255-institutional-strategies-for-digital-transformation.html

Afati i aplikimit: 6 Janar 2023. 

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!