Shkodra në Parlamentin Shqiptar në vitet 1920 – 1924 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Shkodra në Parlamentin Shqiptar në vitet 1920 – 1924