Shkresa e Rektorit të UT Prof. Dr. Mynyr Koni drejtuar Ministres së Arsimit, Sporti dhe Rinisë, Znj. Besa Shahini – UNIVERSITETI I TIRANËS

Shkresa e Rektorit të UT Prof. Dr. Mynyr Koni drejtuar Ministres së Arsimit, Sporti dhe Rinisë, Znj. Besa Shahini