Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin Mare Nostrum, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin Mare Nostrum, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin Mare Nostrum, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.

 

Në kuadër të Programit Erasmus + është shtyrë thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për Traineeship për studentët e Universitetit të Tiranës, në Konsorciumin Mare Nostrum, Portugali.

https://up.pt/marenostrum2019/

Llojet e mobilitetit /kohëzgjatja:

Shkëmbimin e studenteve MA/PhD për Traineeship/ 2 muaj;

https://up.pt/marenostrum2019/courses

Bursat përfshijnë:

-Kompensimin mujor për studentët (850 EUR në muaj);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Afati për aplikim: 31 tetor 2020.

I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.

Për më shumë informacion klikoni në këtë link: https://up.pt/marenostrum2019/about.

Për dokumentat e aplikimit lutemi ti referoheni guidës https://up.pt/marenostrum2019/file/download/1?pwd=ea0e87877cd35bd26b7d50bd185ff87c, e cila gjendet në faqen e web-it të Konsorciumit Mare Nostrum.

Për të aplikuar klikoni në këtë link:  https://up.pt/marenostrum2019/apply.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!