Shtyhet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Recep Tayyip Erdoğan, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Shtyhet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Recep Tayyip Erdoğan, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Shtyhet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Recep Tayyip Erdoğan, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

Në kuadër të programit Erasmus+ është shtyrë  thirrja për aplikime për bursa për trajnim për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Recep Tayyip Erdoğan, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023.

http://erasmus.erdogan.edu.tr/

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

 

-Shkëmbimin e stafit me kohë të plotë për trajnim

 

Fushat e shkëmbimit:

 

– Drejtësi

Kohëzgjatja:

– 5 ditë;

 

Bursat përfshijnë:

 

-Kompensim (700 Euro);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

 

 

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin me kohë të plotë:

 

– CV (në gjuhën angleze / turke);

– Kopje e Pasaportës;

– Letër motivimi (në gjuhën angleze / turke);

– Vërtetim punësimi (në gjuhën shqipe);

– Certifikata e gjuhës së huaj;

– Vërtetim nëse keni kryer apo jo më parë një mobilitete Erasmus+ (nëse po, ku);

– Application form, sipas linkut:

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2022/10/Application-Form-for-Staff-Mobilities_2020-KA107.pdf

– Plani i mobilitetit për trajnim;

 

Për të shkarkuar formatin e Planit të Mobilitetit për trajnim klikoni në adresën:

 

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Mobility_Agreement_Training_outgoing-1.docx

 

Plani i Mobilitetit për trajnim është një dokument në të cilin duhet të specifikohet programi juaj i propozuar që do të kryeni gjatë periudhës së trajnimit. Ky dokument firmoset nga aplikanti në momentin e aplikimit dhe më pas nga Koordinatori Institucional Erasmus+.

 

Afati për aplikim: 24 Nëntor 2022

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të  dërgohen të  skanuara në  e-mailin iro@unitir.edu.al.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!