Shtypi i Elbasanit, nga Fundi i Shek. XIX Deri në Mesin e Shkek. XX – UNIVERSITETI I TIRANËS

Shtypi i Elbasanit, nga Fundi i Shek. XIX Deri në Mesin e Shkek. XX