Stalinizmi Shqiptar: Një Vështrim nga Poshtë (Aspekte Politike dhe Shoqërore të Sistemit Stalinist Shqiptar në Vitet 1960-1961) - UNIVERSITETI I TIRANËS

Stalinizmi Shqiptar: Një Vështrim nga Poshtë (Aspekte Politike dhe Shoqërore të Sistemit Stalinist Shqiptar në Vitet 1960-1961)