STRUKTURIMI AKTUAL I PARTIVE POLITIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NËN PRIZMIN E TË DREJTAVE TË NJERIUT, ME FOKUS TË DREJTËN E PRONËSISË