Studimi i bio-ekologjisë dhe strukturës së popullatës së gaforres aliene invazive Callinectes sapidus në Lagunën e Patokut dhe përhapjes së saj në bregdetin Shqiptar – UNIVERSITETI I TIRANËS

Studimi i bio-ekologjisë dhe strukturës së popullatës së gaforres aliene invazive Callinectes sapidus në Lagunën e Patokut dhe përhapjes së saj në bregdetin Shqiptar