“Studimi i profilit metabolik në banorët e qytetit të Durrësit dhe Shijakut nëpërmjet argumentimit biosemiotik” – UNIVERSITETI I TIRANËS

“Studimi i profilit metabolik në banorët e qytetit të Durrësit dhe Shijakut nëpërmjet argumentimit biosemiotik”