STUDIMI I SHKALLËS DHE EFEKTEVE TË EKSPOZIMIT AFATGJATË TË PUNONJËSVE TË KOMBINATIT TË PËRPUNIMIT TË THELLË TË NAFTËS NË BALLSH NDAJ NDOTJES KIMIKE – UNIVERSITETI I TIRANËS

STUDIMI I SHKALLËS DHE EFEKTEVE TË EKSPOZIMIT AFATGJATË TË PUNONJËSVE TË KOMBINATIT TË PËRPUNIMIT TË THELLË TË NAFTËS NË BALLSH NDAJ NDOTJES KIMIKE