Studimi sistematik i përberjes së metaboliteve sekondarë në ekstraktet e disa bimëve aromatike të vendit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Studimi sistematik i përberjes së metaboliteve sekondarë në ekstraktet e disa bimëve aromatike të vendit