Takimi i rradhës i Prof. Laura Baecher me lektorët e rinj – UNIVERSITETI I TIRANËS

Takimi i rradhës i Prof. Laura Baecher me lektorët e rinj

Takimi i rradhës i Prof. Laura Baecher me lektorët e rinj

📌 Në takimin e radhës së pedagogëve të rinj të Universitetit të Tiranës dhe Profesoreshë Laura Baecher, në kuadër të zhvillimit të vazhduar profesional, nismë kjo e marrë nga “Qëndra Virtuale” e UT-së, me qëllim përmirësimin e njohurive, qëndrimeve, vlerave dhe aftësive të pedagogëve të këtij institucioni.

👉 Përgjatë gjithë diskutimit u theksua

që i mësuari aktiv është një qasje ndaj mësimdhënies dhe procesit të të nxënit, që përfshin angazhimin aktiv të studentëve me materialin e kursit përmes diskutimeve, zgjidhjes së problemeve, studimeve të rasteve, hulumtimeve, mbledhjes dhe analizës së të dhënave, prezantimin e tyre, lojërave me role dhe metodave të tjera.

Pjesëmarrësit u angazhuan në veprimtari të ndryshme të cilat e bënë gjithë aktivitetin, mjaft interesant dhe tërheqës.