Hapet procedura e konfirmimit të dokumentave – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet procedura e konfirmimit të dokumentave

 
Për arsye të situatës së epidemisë në vend të shkaktuar nga virusi Covid 19, si dhe duke patur parasysh urdhërat dhe udhëzimet e vazhdueshme të Qeverisë, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale si dhe të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, njoftojmë  se:
 
Të gjithë të interesuarit që kërkojnë të konfirmojnë dokumentacionin shkollor, kërkesën e tyre së bashku me dokumentacionin të skanuar duhet  ta paraqesin me email në adresën:  marjola.xheblati@unitir.edu.al.
 
Pas kryerjes se procedurave, do të njoftoheni përseri me email nga kjo adresë, për t’u paraqitur dhe për të tërhequr dokumentacionin shkollor të konfirmuar.
 
Për më shumë informacion lutemi të klikoni në linkun: