TEORIA E ZONËS OPTIMALE TË MONEDHËS DHE VOLATILITETI I KURSEVE TË KËMBIMIT RASTI I SHQIPËRISË