THIRRJE PËR PROJEKTE NË PROGRAMIN “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION” - UNIVERSITETI I TIRANËS

THIRRJE PËR PROJEKTE NË PROGRAMIN “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION”

THIRRJE PËR PROJEKTE NË PROGRAMIN “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION”

Thirrje për projekte në programin “UT-Kërkim, Ekselencë dhe Inovacion” (Kliko këtu)

Materiali në formatin word (Kliko këtu)

Thirrja është e hapur deri më 28 tetor 2022, ora 17:00

Tiranë, 2022

Shënim: Ky dokument përfshin kornizën e përgjithshme referuese në paraqitjen e projekt propozimeve nën këtë thirrje.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në këtë aplikim.