Thirrjet e hapura për aplikim për bursa Erasmus+ - UNIVERSITETI I TIRANËS

Thirrjet e hapura për aplikim për bursa Erasmus+

Dokumentet template të Erasmus+ KA1  Kliko për Learning Agreement Kliko për Teaching Mobility Plan Kliko për Training Mobility Plan  Më poshtë ju do të gjeni thirrjet e hapura për aplikim për bursa dhe do të njiheni me procedurën dhe dokumentet e nevojshme për aplikim. Universiteti i Tiranës ju fton të aplikoni dhe njëkohësisht ju uron suksese në aplikim Tuaj. 259. Hapet thirrja për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 258. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë 257. Hapet thirrja për bursa për trajnim në programin Erasmus + në Universitetin SNSPA në Rumani. 256. Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 255. Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 254. Hapet thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +. 253. Shtyhet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 252. Hapet thirrja për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani 251. Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Bordeaux Montaigne, në Francë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 250. Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +. 249. Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli. 248.Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 247. Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 246. Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski në Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 245.Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + 244.Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 243.Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin e Granadës, në Spanjë, për stafin me kohë të plotë të zyrave Erasmus+ dhe Projekteve në Universitetin e Tiranës. 242. Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 241. Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin e Pisës, në Itali, për stafin me kohë të plotë të marrëdhënieve me jashtë në Rektoratin e Universitetit të Tiranës. 240. Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020 239.Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 238.Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 237.Universiteti i Saarland-it në Gjermani ofron bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020 236. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +. 235. Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Tuscia, Itali. 234.Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020 233.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli. 232.Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 231.Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Clermont Auvergne, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 230. Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri, në Kuadër të Programit Erasmus +, për vitin akademik 2019-2020. 229.Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë 228.Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi, për stafin me kohë të plotë të zyrave të marrëdhënieve me jashtë, stafin me kohë të plotë të zyrave të marrëdhënieve me studentët, stafin me kohë të plotë të zyrave të administrimit të projekteve dhe kërkimit shkencor të Universitetit të Tiranës. 227.Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoarës, në Rumani 226. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020 225. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani. 224. Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Messinës, për trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107. 223. Hapet thirrja e II-të për aplikime për Shkollat Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, për studentët PhD dhe stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus+ KA107 222. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 221. Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 220. Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin West Attica, për trajnim për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA107. 219. Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Autonom të Madridit, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 218. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 217. Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 216. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg 215. Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 214. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 213. Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 212. Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Las Palmas De Gran Canaria në Spanjë, për stafin e Universitetit të Tiranës. 211. Hapet thirrja e dytë për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Novi Sad-it, Serbi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 210. Hapet Thirrja për aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Pisa, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 209. Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Clermont Auvergne, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107. 208. Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova në Turqi, për stafin që merret me manaxhimin e programit Erasmus+ KA107 të Universitetit të Tiranës. 207. Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020. 206. Hapet thirrja për Bursa në programin Erasmus + në Universitetin Politeknik të Barit në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 205. Në kuadër të Programit Erasmus+ KA1 hapet thirrja për aplikime për Shkollat Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, për studentët PhD dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës. 204. Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 203. Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova në Turqi, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107. 202. Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin West Attica, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107. 201. Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus+ KA 2, për projektin K-Force për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019 200. Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Grazit, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107. 199. Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Vilnius Gediminas, në Lituani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 198. Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin Silesia në Kativicë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 197. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Novi Sad-it, Serbi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019 196. Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, në Poloni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 195. Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin Hacettepe, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 194. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019 193. Hapet Thirrja për Aplikime për studentët Ph.D. në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 192. Hapet thirrja për aplikime për Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 191. Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019 190. SHTYHET Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + 189. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 188. Shtyhet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Politeknik të Barit në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 187. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë 186. Hapet Thirrja për Bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani 185. Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin e Zadarit, në Kroaci, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 184. Hapet Thirrja për bursa për stafin akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Programin Erasmus + në Universitetin e Pavias, në Itali. 183. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli për mobilitete në kuadër të programit Erasmus për stafin akademik të UT për trajnim. 182. Hapet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + 181. Hapet Thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Mariborit, në Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019 180. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli 179. Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus+ KA 2, për projektin K-Force për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019 178. Hapet thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + 177. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani 176. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Politeknik të Barit në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 175. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 174. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin Akademik në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + 173. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 172. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin e Foggia-s, Itali në kuadër të Programit Erasmus + 171. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali 170. Hapet Thirrja për Bursa në Kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 169. Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Saarland-it, Gjermani 168. Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova në Turqi, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107. 167. Përditësim i thirrjes për Bursa për Studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të Programit Erasmus + 166. Hapet thirrja për bursa mobiliteti për e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Tuscia, Itali. 165. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të Programit Erasmus + 164. Hapet Thirrja për Bursa për studentët dhe stafin e UT-së, në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani 163. Shtyhet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Trajnim në Universitetin e Genovas, Itali në kuadër të Programit Erasmus + 162. Hapet thirrja për bursa për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani. 161. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë 160. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali 159. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019. 158. Hapet Thirrja për Bursa për stafin akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Bolonjës, Itali 157. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë 156. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Trajnim në Universitetin e Genovas, Itali në kuadër të Programit Erasmus + 155. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali 154. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni 153. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni. 152. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë 151. Shtyhet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sileasian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + 150. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019 149. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2018-2019 148. Hapet Thirrja për Bursa për studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani 147. Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin e Universitetit të Tiranës për trajnim në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019. 146. Hapet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sileasian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + 145. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Las Palmas De Gran Canaria, Spanjë në kuadër të Programit Erasmus + për vitin akademik 2018-2019. 144. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri, në Kuadër të Programit Erasmus +, për vitin akademik 2018-2019 143. Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019. 142. Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Saarland-it, Gjermani 141. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019 140. Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi, për stafin akademik për mësimdhënie, stafin akademik për trajnim, stafin ndihmës akademik me karakter administrativ për trajnim dhe stafin administrativ për trajnim të Universitetit të Tiranës. 139. Hapet Thirrja për Bursa për studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani 138. Hapet thirrja për bursa për Studentët në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin e St. Kliment Ohridski,Bullgari     137. Mobilitet për Shkollën Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, në Kuadër të Programit Erasmus +, për Studentët Master, PhD dhe Postdocs 136. Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin akademik të Universitetit të Tiranës për trajnim në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani 135. Hapet Thirrja për aplikime për stafin akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në kuadër të programit Erasmus+ 134. Hapet thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Vilnius, Lituani 133. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali 132. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Trajnim në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus+ 131. Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + KA 2, për Projektin K-force 130. Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie 129. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2018-2019 128. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019. 127. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin e UT-së, në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iasi, në Rumani 126. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të Programit Erasmus + 125. HAPET THIRRJA PËR APLIKIM PËR BURSA NË PROGRAMIN MEVLANA EXCHANGE, PËR STUDENTËT DHE STAFIN AKADEMIK PËR MËSIMDHËNIE, PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019, NË UNIVERSITETIN KOCAELI, TURQI 124. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoara, në Rumani 123. Përditësim i thirrjes për aplikime për bursa për studentë, staf akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë  122. Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova në Turqi, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107 121. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019 120. Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik dhe administativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin Mare Nostrum 119. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019. 118. Hapet Thirrja për Bursa në Kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018 117. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Las Palmas De Gran Canaria, Spanjë në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019 116. Hapet Thirrja për Aplikime për Stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Zadarit, në Kroaci, në Kuadër të Programit Erasmus + 115. Hapet Thirrja për Bursa për studentët dhe Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologji Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + 114. Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Stafin Akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi për semestrin e II-të të vitit akademik 2017-2018 113. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani 112. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të Programit Erasmus + 111. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik dhe administativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin Mare Nostrum 110. Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentë, staf akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë 109. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës, në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke 108. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik dhe administrativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në  Universitetin e Anadoll-it, Turqi. 107. Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + KA 2, në Universitetin e Novi Sad-it në Serbi 106. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos të Shkencave të Aplikuara, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018 105. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018 (formular aplikimi 1formular aplikimi 2formular vendqëndrimi) 104. Hapet Thirrja për Bursa në Kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018 103. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018 102. Shtyhet thirrja deri më 17.11.2017 për aplikime për bursa për stafin akademik dhe administativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Nova, Portugali 101. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018. 100. Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin e Universitetit të Tiranës i cili merret më administrimin e bursave të Programit Erasmus + KA 107 99. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët dhe Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2017-2018. 98. Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik dhe administativ të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Nova, Portugali 97. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani 96. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin  Saint-Louis, Bruksel, Belgjikë 95. Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime për studentët e Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Varshavës në Kuadër të Programit Erasmus 94. Hapet thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin e UT-së, në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani 93. Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin e Universitetit të Tiranës në kuadr të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani.Për modulin (kliko këtu) 92. Hapet thirrja për bursa mobiliteti për trajnim për stafin administrativ të UT-së në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Tuscia, Itali. 91. Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Vilnius Gediminas Technical University, Lituani. 90. Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë Varna, Bullgari. 89. Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin Lund, Suedi. 88. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg 87. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Lubjanës, Slloveni. 86. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë për vitin akademik 2017-2018. 85. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Padovës, Itali 84. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018 83. Shtyhet thirrja për bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi 82. Hapet thirrja për bursa për trajnim në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani 81. Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani 80. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani 79. Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani 78. Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Saarland-it, Gjermani 77. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani 76. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani 75. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Mësimdhënie për Stafin Akademik në Universitetin e Saarland-it, në Gjermani, në Kuadër të Programit Erasmus + 74. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018 73. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Stafin Akademik për Mësimdhënie dhe Stafin Administrativ për Trajnim, në Universitetin e Chemntiz 72. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Middle East Technical University, në Ankara, për semestrin e parë të vitit akademik 2017-2018 71. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Mariborit në Slloveni për vitin akademik 2017-2018 70. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani 69. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani për vitin akademik 2017-2018 68. Shtyhet thirrja për bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi 67. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Eberswalde, Gjermani 66. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Aegean në Greqi 65. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018 64. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli 63. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursë Mobiliteti për Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Dubrovnikut, Kroaci 62. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Teknologjik të Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2017/2018 61. RIHAPET Thirrja për Aplikime për Bursa Mobiliteti për Shkollën Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, në Kuadër të Programit Erasmus +, për Studentët e PhD të cilët janë njëkohësisht edhe staf të Universitetit të Tiranës 60. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2017-2018 59. Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Padovës, Itali 58. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa Mobiliteti për Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Alexandru Ioan Cuza i Iashit, Rumani 57. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e pare të vitit akademik 2017-2018 56. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2017-2018 55. Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për trajnim për stafin akademik/administrativ të Universitetit të Tiranës, në Universitetin Nova de Lisboa, Portugali, në Kuadër të Programit Erasmus +, për vitin akademik 2016-2017 54. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursë Mobiliteti për Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Dubrovnikut, Kroaci 53. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali 52. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në Universitetin e Pavias, në Itali, për vitin akademik 2017-2018 51. Shtyhet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it, në Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017 50. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Padovës, Itali 49. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Saint-Louis, Bruksel, Belgjikë 48. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa Mobiliteti për Stafin Akademik dhe Administrativ të Universitetit të Tiranës në Institutin Politeknik të Portos, Portugali në Kuadër të Programit Erasmus +, për vitin akademik 2017-2018 47. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin Administrativ të UT-së, në Programin Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani 46. Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për mësimdhënie për stafin akademik të Universitetit të Tiranës, në Universitetin e Varshavës, Poloni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për vitin akademik 2016-2017 45. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani 44. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa Mobiliteti për Shkollën Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, në Kuadër të Programit Erasmus +, për Studentët e PhD të cilët janë njëkohësisht edhe staf të Universitetit të Tiranës 43. Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani 42. Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Stafin Akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Aegean, Athinë, Greqi për semestrin e II-të të vitit akademik 2016-2017 41. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa Mobiliteti për Stafin Akademik dhe Administrativ në Universitetin Kodolanyi Janos të Shkencave të Aplikuara, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për periudhën 3-7 Prill 2017 40. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në Universitetin e Pavias, në Itali, për vitin akademik 2017-2018 39. SHTYHET thirrja për bursa për Studentët dhe Staf Akademik për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali për semestrin e I-rë të vitit akademik 2017-2018 38. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg 37. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani 36. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it, në Austri, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017 35. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët dhe stafin akademik në Universitetin e Bolonjës, Itali 34. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin Masaryk në Republikën Çeke për vitin akademik 2017-2018 33. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin Valencia, Spanjë në Kuadër të Programit Erasmus + 32. Hapet thirrja për aplikime për bursa shkëmbimi për stafin akademik të UT-së për mësimdhënie në Universitetin e Bordeaux Montaigne, në Francë 31. Shtyhet Thirrja e Dytë për Bursa për Stafin Akademik për Mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Programin Erasmus + në Universitetin e Pavia, në Itali 30. Hapet Thirrja e Katërt për Bursa për studentët në Programin Erasmus + në Universitetin Middle East Technical University, në Ankara, Turqi 29. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani 28. Hapet Thirrja e Katërt për Bursa për studentët në Programin Erasmus + në Universitetin Middle East Technical University, në Ankara, Turqi 27. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa mobiliteti për Stafin Akademik në Universitetin Kodolanyi Janos të Shkencave të Aplikuara, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për periudhën 3-7 Prill 2017 26. Hapet Thirrja e Dytë për Bursa për Stafin Akademik për Mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Programin Erasmus + në Universitetin e Pavia, në Itali 25. Hapet thirrja për bursa për stafin akademik për mësimdhënie në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Lund, në Suedi 24. Hapet Thirrja për Bursa për stafin akademik në Programin Erasmus + për në Universitetin e Varnës, Bullgari 23. Hapet Thirja për Aplikime për Studentët në Universitetin e Janinës, Greqi, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017 22. Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa mobiliteti për Stafin Akademik dhe Administrativ në Universitetin Kodolanyi Janos të Shkencave të Aplikuara, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për periudhën 3-7 Prill 2017 21. Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Lund, Suedi 20. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për mësimdhënie në Universitetin Huelva, Spanjë në Kuadër të Programit Erasmus + për vitin akademik 2017-2018 19. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të Programit Erasmus + 18. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Trajnim në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + 17. Hapet Thirrja për Bursa për studentët në kuadër të Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, Spanjë 16. Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Staf Akademik për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali për semestrin e I-rë të vitit akademik 2017-2018 15. Hapet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Programin Erasmus + në Universitetin e Pavia, në Itali 14. Hapet Thirrja për Aplikime për mësimdhënie për stafin akademik të UT-së në Universitetin Almeria, Spanjë 13. Hapet thirrja për bursa për Studentët dhe Staf Akademik për mësimdhënie në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari 12. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Stafin Administrativ dhe Stafin Akademik të UT-së në Universitetin Keele, Britani e Madhe 11. Hapet thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Vilnius, Lituani 10. Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët dhe Stafin Akademik dhe Administrativ në Universitetin e Mariborit, në Slloveni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017 9. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Ia?i, në Rumani 8. Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoara, në Rumani 7. Hapet thirrja për bursa për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Andrei Saguna din Constanta, në Rumani 6. Hapet Thirrja për Aplikime për mësimdhënie për stafin akademik të UT-së në Universitetin e Padovës, Itali 5. Hapet Thirrja për Aplikime për Stafin Akademik në Universitetin e Mariborit, në Slloveni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2016-2017 4. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Huelva, Spanjë në Kuadër të Programit Erasmus + 3.Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Shkollën e Lartë të Sipërmarrjes dhe Administrimit të Lublin-it, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + 2. Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + 1. Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin  Saint-Louis, Bruksel, Belgjikë