Tiparet strukturore dhe instrumentet ligjore të hetimit paraprak. Përgjimet si një mjet i rëndësishëm i kërkimit të provës gjatë procesit të hetimit. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Tiparet strukturore dhe instrumentet ligjore të hetimit paraprak. Përgjimet si një mjet i rëndësishëm i kërkimit të provës gjatë procesit të hetimit.