Training on “Writing Competitive Proposals for EU Funded Projects” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Training on “Writing Competitive Proposals for EU Funded Projects”

Training on “Writing Competitive Proposals for EU Funded Projects” 

 
Universiteti i Tiranës, nën kujdesin e Rektorit, Prof. Dr. Artan Hoxha, realizoi trajnimin “Writing Competitive Proposals for EU Funded Projects” , i vlerësuar si një iniciativë e shkëlqyer e Universitetit të Tiranës që kombinon diskutimin në teori dhe punën në grup si praktikë efektive për shkrimin e projekt-propozimeve kompetitive. Falenderimet  shkojnë për dy trajnuesit z. Sotiraq Guga dhe znj. Alda Dekovi dhe kontributin e tyre shumë të rëndësishëm jo vetëm në transmetimin e njohurive dhe aftësive, por edhe në asistencën e drejtpërdrejtë që ua ofruan grupeve të punës së UT-së.