TRAJEKTORET E ZHVILLIMIT TË IDENTITETIT TË ADOLESHENTËVE NËN NDIKIMIN E KANCERIT DHE DHIMBJES KRONIKE