TRANZICIONI POLITIK NË EVROPËN QËNDRORE- LINDORE DHE SHQIPËRI