Udhëzim KIZ datë18.06.2024, "Mbi zhvillimin e procesit të votimit për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese dhe Senatin Akademik në të gjitha njësitë përbërëse të Universitetit të Tiranës" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Udhëzim KIZ datë18.06.2024, “Mbi zhvillimin e procesit të votimit për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese dhe Senatin Akademik në të gjitha njësitë përbërëse të Universitetit të Tiranës”