Universiteti i Pecs në Hungari, ka hapur thirrjen për aplikim në Shkollën Verore, për periudhën 5 qershor – 2 korrik 2021,  me temë “EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Universiteti i Pecs në Hungari, ka hapur thirrjen për aplikim në Shkollën Verore, për periudhën 5 qershor – 2 korrik 2021,  me temë “EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe”

Universiteti i Pecs në Hungari, ka hapur thirrjen për aplikim në Shkollën Verore, për periudhën 5 qershor – 2 korrik 2021,  me temë “EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe” .  

Shkolla Verore” do zhvillohet on line në gjuhën angleze dhe është e hapur për të gjithë studentët e nivelit Bachelor, Master dhe PhD.  

Studentët nga Shqipëria mund të aplikojnë për bursën CEEPUS për të marrë pjesë pa pagesë në shkollën verore. 

 

Për të aplikuar  dhe detaje të mëtejshme klikoni në linkun si më poshtë:  

https://apply.pte.hu/en_GB/courses/course/464-eutopia-202127-visions-and-missions-europe-online-summer-school 

Afati i fundit për aplikim është data 16 Maj 2021. 

 

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!