Universiteti i Prishtinës shënon 53-vjetorin e themelimit fjala e Rektorit të UT-ës, Prof. Dr. Artan HOXHA - UNIVERSITETI I TIRANËS

Universiteti i Prishtinës shënon 53-vjetorin e themelimit fjala e Rektorit të UT-ës, Prof. Dr. Artan HOXHA

Universitetit i Prishtinës “Hasan Prishtina” shënoi 53 vjetorin e themelimit

 

Në këtë ceremoni e organizuar me këtë rast morën pjesë zyrtarët më të lartë të Qeverisë së Kosovës, rektorë dhe zëvendësrektorë të universiteteve publike shqiptare, akademikë, studentë dhe familjarë.

Në këtë ceremoni mori pjesë edhe Rektori i Universitetit të Tiranës dhe gjithashtu Kryetar i Konferencës së Rektorëve Prof. Dr. Artan Hoxha, i cili foli për bashkëpunimin ndërmjet Universitetit të Prishtinës dhe atij të Tiranës dhe përgjegjësinë që këto institucione kanë për identifikimin dhe adresimin e nevojave të shoqërisë.

Gjatë kësaj ceremonie, u ndanë edhe mirënjohjet për studentët e dalluar të njësive akademike të UP-së, si dhe me motivacionin “për shërbimin e tyre për universitetin” u ndanë mirënjohje edhe për ish-pjesëtarë të stafit administrativ të UP-së.