Universiteti i Tiranës fton personelin akademik të aplikojë ne thirrjen e hapur nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) - UNIVERSITETI I TIRANËS

Universiteti i Tiranës fton personelin akademik të aplikojë ne thirrjen e hapur nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)

Universiteti i Tiranës fton personelin akademik të aplikojë ne thirrjen e hapur nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit për vitin 2023, në fushat prioritare si më poshtë:

  • Biodiversiteti dhe Mjedisi
  • Bujqësia, Ushqimi dhe Bioteknologjia
  • Shëndetësia dhe shkencat mjeksore
  • Sistemet dhe Teknologjitë e Informacionit
  • Shkencat Sociale dhe Albanologjike
  • Uji dhe Energjia

Link për thirrjen: http://nasri.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/Thirrje-p%C3%ABr-Aplikim-p%C3%ABr-Projektet-Komb%C3%ABtare-t%C3%AB-K%C3%ABrkimit-dhe-t%C3%AB-Zhvillimit-PKKZH-p%C3%ABr-Vitin-2023.pdf

Afati i aplikimit është deri në datën 17 Mars 2023.

Ju urojmë suksese!