Universiteti i Tuscia në Itali na informon se ka hapur thirrjen në kuadër të programit ‘SeedTalent’ UNITUS. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Universiteti i Tuscia në Itali na informon se ka hapur thirrjen në kuadër të programit ‘SeedTalent’ UNITUS.

Universiteti i Tuscia në Itali na informon se ka hapur thirrjen në kuadër të programit ‘SeedTalent’ UNITUS.

 

Programi ‘SeedTalent’ UNITUS Grants është një mundësi që siguron financim për bashkëpunëtorët e kërkimit post-doktoral për kryerjen e kërkimeve në Universitetin e Tuscia.

 

Programi aktual i drejtohet kërkuesve post-doktoral për të thelluar ekspertizën e tyre, për të fituar aftësi të reja dhe për të mbështetur zhvillimin e një projekti kërkimor në cilindo nga Departamentet ose Qendrat Kërkimore në UNITUS.

 

Aplikantët duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë formularin e aplikimit online dhe të gjitha materialet e kërkuara të pranimit deri më datë 04 Tetor 2021, në orën 11:59 pasdite (CEST).

 

Për më shumë informacion referohuni linkut:

 

http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/11526/Bando%20SeedTalent_ENv.pdf

 

Për më shumë informacion mund të kontaktoni adresën e-mail: ricerca@unitus.it