Urdhër i brendshëm Nr. 12, datë 10.05.2021, “Për miratimin e datës 14.05.2021 si ditë pushimi dhe zëvendësimin e saj me një ditë tjetër” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Urdhër i brendshëm Nr. 12, datë 10.05.2021, “Për miratimin e datës 14.05.2021 si ditë pushimi dhe zëvendësimin e saj me një ditë tjetër”