Urdhër i MAS, nr. 187, datë 14.04.2023, për caktimin e datës së fillimit dhe mbarimit të vitit akademik 2023-2024, në Institucionet e Arsimit të Lartë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Urdhër i MAS, nr. 187, datë 14.04.2023, për caktimin e datës së fillimit dhe mbarimit të vitit akademik 2023-2024, në Institucionet e Arsimit të Lartë