Variantet gjenetike rs 10757278 dhe rs 1333049 i kromozomit 9p21 në infarktin e miokardit dhe sëmundjeve koronare në popullatën shqiptare – UNIVERSITETI I TIRANËS

Variantet gjenetike rs 10757278 dhe rs 1333049 i kromozomit 9p21 në infarktin e miokardit dhe sëmundjeve koronare në popullatën shqiptare