VEÇORI TË NDIKIMIT TË NDËRSJELLTË TË KULTURËS SHQIPTARE DHE MAQEDONASE NË QARKUN E KORÇËS