Vendim KIZ nr.06, datë 04/05/2022, “Për ngritjen e qendrave të votimit në Fakultetin e Drejtësisë të UT-së” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ nr.06, datë 04/05/2022, “Për ngritjen e qendrave të votimit në Fakultetin e Drejtësisë të UT-së”